♥○•Nếu cuộc đời có phím Delete•◘-♥

Được đăng bởi CakiemCIA Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Nếu cuc đi có phím

[delete] thì liu nó có nh nhàng hơn ko nh
?...

Nếu như cuc đi có phím [delete], chc chn nó s được s dng nhiu nh
t …

Nếu như cuc đi có phím [delete], nhng cm giác bun bc hoang mang s chng th nào ng tr, vì ta ch cn delete


Nếu có phím [delete], ngày hôm qua s ng yên trong tim thc, và chng bao gi nó thc dy na dù ch mt l
n ...

Nếu như có phím delete, ta chng cn vn vương mãi nhng câu hi ko có li đáp bao gi, vì ta ch cn delete


Nếu như có phím delete, s chng có j có th mãi mãi save li ...vì có l kuc sng nỳ kO cÓ jÌ là |mÃjzmÃjz|


||sỢ 1 ngÀy fÃj [DELETE]kuỘx sỐng nÌ||Nếu cuc đi có phím [delete] thì liu nó có nh nhàng hơn ko nh ?...

Nếu như cuc đi có phím [delete], chc chn nó s được s dng nhiu nh
t …

Nếu như cuc đi có phím [delete], nhng cm giác bun bc hoang mang s chng th nào ng tr, vì ta ch cn delete


Nếu có phím [delete], ngày hôm qua s ng yên trong tim thc, và chng bao gi nó thc dy na dù ch mt l
n ...

Nếu như có phím delete, ta chng cn vn vương mãi nhng câu hi ko có li đáp bao gi, vì ta ch cn delete


Nếu như có phím delete, s chng có j có th mãi mãi save li ...vì có l kuc sng nỳ kO cÓ jÌ là |mÃjzmÃjz|


||sỢ 1 ngÀy fÃj [DELETE]kuỘx sỐng nÌ||


mai~ mai~ chi~ la` 1 tinh` iiu

0 nhận xét

Đăng nhận xét

When is love

Posted by CakiemCIA
09-05-09

100 D-Lãng mạn

Posted by CakiemCIA
09-05-09

1000 cαñ╠╬ ╠╬αc Giα¥

Posted by CakiemCIA
09-05-09

♥ Lovely AvA ♥

Posted by CakiemCIA
08-30-09

♥D-có-phím Delete♥

Posted by CakiemCIA
04-09-09